//Lege: Locuitorii de la parterul blocurilor își pot închide balcoanele

Lege: Locuitorii de la parterul blocurilor își pot închide balcoanele

Pe scurt: Locuitorii de la parterul blocurilor își pot închide balcoanele, în anumite situații, doar cu acordul asociației de proprietari și se pot extinde pe terenul comun cu acordul a două treimi dintre proprietari și al tuturor proprietarilor direct afectați, potrivit unui proiect de lege promulgat de președintele Iohannis.

Legislația prevede că documentația necesară obținerii autorizației de construire pentru efectuarea de lucrări de închidere a balcoanelor trebuie să cuprindă și un memoriu de arhitectură, care să includă și acordul vecinilor pentru derularea lucrărilor.

“Pentru lucrări de închidere a balcoanelor/logiilor existente se va emite autorizație de construire în baza unei documentații de autorizare cu conținut simplificat având următorul cuprins: memoriu de arhitectură, releveu, fațadă, propunerea de închidere a balcoanelor/logiilor și avizul proiectantului inițial sau, după caz, expertiză tehnică pentru unitatea locativă/spațiul aflat în proprietatea solicitantului, indiferent de funcțiune”

„Asociațiile de proprietari, care dețin titluri de proprietate asupra terenurilor din jurul condominiilor, pot încheia contracte de locațiune, închiriere, folosință sau concesiune asupra acestora precum și asupra terenului aferent condominiului cu proprietarii interesați, pentru extinderea spațiilor aflate la parter, cu acordul adunării generale exprimat prin hotărâre adoptată cu 2/3 din numărul total al proprietarilor și acordul exprimat în scris al tuturor proprietarilor direct afectați.”

Legea va intra in vigoare in trei zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial.